Pokerhoed regels

 1. Populair Casino Uitleg 2023: Om geld op te nemen en op te nemen van de site is zo eenvoudig en eenvoudig als het registreren op het.
 2. Nederland Casino Mobiel Casino - Met behulp van de cashback bonus, kan de speler een deel van zijn geld terug te keren, terwijl deze bonus functioneert.
 3. Elektronisch Casino Registratie Startbonus 2023: Er zijn geen wild symbolen of verstrooit beloningen in dit spel en geen belangrijkste bonus ronde toe te voegen extra interesse en kansen om te winnen.

Zondag loterij

Kansen Bij Gokautomaten
Zodra de kikkers symbool verschijnt op de middelste haspel zal het evolueren in magie dansen het eten van snoep stokken die kunnen verschijnen op een van het scherm.
Hoe Win Je Van Roulette
Dat is het deel dat me aan het lachen maakt.
Hoewel de nieuwe Online Gambling Bill uiteindelijk in 2023 door de Tweede Kamer is aangenomen, kan het nog een hele tijd duren voordat online gokken volledig legaal is in het land..

Goedkoopste loterij

Legaal Blackjack Zonder Storting Kaarten Spelen 2023
Het vertrouwde Lucky Creek casino is sinds 2023 actief op de markt.
Virtuele Gokmachine Winnen 2023
Robuuste en eenvoudige machine learning pijpleidingen zoals beschreven in dit document hebben het potentieel om klinische nefometrie aanzienlijk te verbeteren.
Hoe Werkt Mobiel Casino Nederlands Casino 2023

Privacy Verklaring

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Pedicure Vruchtenbuurt, gevestigd in de Vruchtenbuurt te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Kim Draaisma is de Functionaris Gegevensbescherming van Pedicure Vruchtenbuurt. Zij is bereikbaar via: contactformulier, info@pedicure­-vruchtenbuurt.nl en 0641560177.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Pedicure Vruchtenbuurt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens zoals adres, geboortedatum en betalingsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, via telefonisch contact of middels financiële transacties

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pedicure-vruchtenbuurt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Pedicure Vruchtenbuurt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Pedicure Vruchtenbuurt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij eventueel nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Pedicure Vruchtenbuurt neemt géén beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pedicure Vruchtenbuurt) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Pedicure Vruchtenbuurt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw gegevens voor de termijn dat je bij ons actief diensten afneemt, tot het moment je ons schriftelijk vraagt om jouw gegevens te verwijderen. Indien je enkel informatie opvraagt over onze dienstverlening en verder geen diensten afneemt worden de persoonsgegevens binnen 60 dagen gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Pedicure Vruchtenbuurt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld via opgave aan de belastingdienst).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Pedicure Vruchtenbuurt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pedicure Vruchtenbuurt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pedicure-vruchtenbuurt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Pedicure Vruchtenbuurt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Pedicure Vruchtenbuurt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pedicure-vruchtenbuurt.nl.